Loader

Ostukorv on tühi

Privaatsuspoliitika

GNLD tunnustab vajadust kaitsta teilt kogutavaid andmeid ja tagada nende andmete turvalisus. Andmekaitse poliitika eesmärk on teavitada teid sellest, kuidas me käitleme teilt meie kodulehe külastamisel saadud andmeid.

Andmete kasutamine ja kogumine

GNLD kodulehte külastades võidakse teilt küsida teatud liiki isikuandmeid. Me säilitame teie poolt meie kodulehe kaudu või muul moel edastatud andmeid. Me kasutame neid andmeid, sh. nime, e-posti või postiaadressi, telefoninumbrit, maksukohustuslase numbrit, krediitkaardinumbrit erinevatel eesmärkidel nagu:

  • Edasimüüja avalduste käsitlemine
  • Tellimuste käsitlemine
  • Firma üritustest või reeglitest teavitamine
  • Kooskõlastused kehtivate seaduste ja nõuetega
  • Kasutajate tagasiside ja küsitluste vastused, et parendada GNLD teenuseid

Finants- ja maksuandmed:

Finantsandmeid, sh. kontonumbreid ja  krediitkaardinumbreid, kasutatakse AINULT arveldamiseks; maksukohustuslase  ja sotsiaalkindlustuse numbreid kasutatakse AINULT riiklike ja kohalike maksude jaoks. GNLD rakendab nende privaatsete andmete kaitsmiseks turvameetmeid.

Kolmandad isikud

Me ei müü teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Vajaduse korral võime neid andmeid jagada järgmiste kolmandate isikutega:

  • Edasimüüjatele mõeldud soodustuste planeerimiseks, teostamiseks ja administreerimiseks GNLD poolt palgatud konsultandid/agendid.
  • GNLD ja tema kohalike ja välismaiste sidus- ja tütarettevõtete töötajad, kellel on vaja teie isikuandmetele juurdepääsu oma tööülesannete täitmiseks.
  • Riigiasutused, politsei- või muud regulatiivorganid õigusaktidega ettenähtud turvalisus- ja regulatiivnõuete täitmiseks.
  • Ülaliini edasimüüjad, kes vajavad informatsiooni teie staatuse, edusammude ja tegevuse kohta.

Üleandmine

Teie poolt GNLD-le või tema tütarettevõtetele antud nõusolek teie isikuandmete kasutamiseks laieneb ka kõikidele füüsilistele või juriidilistele isikutele, kellele GNLD oma äritegevuse võib üle anda, eeldusel et andmeid kasutatakse samadel eesmärkidel.

Internetiküsitlused

Kui GNLD korraldab interneti teel küsitlusi, võime paluda teil vabatahtlikult esitada rahvastikuandmeid. Kõiki vastuseid kasutatakse ainult ettevõttesiseses turundustöös ja statistika koostamisel ning neid hoitakse salajas.

Lingid kodulehel

GNLD võib kasutada vajadusel linke teistele kodulehtedele. Ehkki me usume, et viidatud kodulehed on vastavuses meie kõrgete standarditega, ei vastuta GNLD kolmandate isikute kodulehtede sisu, funktsioonide ega reeglite eest. GNLD ei vastuta ka teiste kodulehtede andmekaitset puudutavate teadete ega tavade eest.

"Küpsised"

"Küpsised" on väiksesed andmekogused, mis salvestatakse arvuti kõvakettale. Võime neid kasutada teie äratundmiseks, kui te naasete GNLD kodulehele, eesmärgiga pakkuda teile paremat kasutajakogemust. Meie "küpsised" ei sisalda isikuandmeid nagu sotsiaalkindlustusnumbreid või krediitkaardinumbreid. GNLD "küpsiste" abil saate kasutada salasõnaga kaitstud teenuseid ning jälgida oma ostukorvi seisu ühe kasutamissessiooni jooksul, ilma et peaksite salasõna korduvalt sisestama. "Küpsiste" abil saab GNLD teavet kodulehe eri osade populaarsuse ning sobiva piirkonna, sisu ja keele kohta.

Turvalisus

GNLD kasutab turvameetmeid teie poolt edastatud andmete kaotsimineku, väärkasutamise ja muutmise ärahoidmiseks. GNLD-le tellimuse või isikuandmete edastamisel olete automaatselt meie turvalises serveris.

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus küsida ja saada isiklikke andmeid, mida NeoLife on teie kohta kogunud. Võite nõuda ebatäpsete andmete parandamist. Samuti võite nõuda, et NeoLife teavitaks teid, mis liiki isikuandmeid NeoLife teie kohta on talletanud. Juhul kui te soovite oma andmed eemaldada, ei ole teil võimalik kliendina jätkata. Kõik nõudmised tuleb esitada kirjalikult aadressil:

GNLD International OÜ
Roosikrantsi 9
10119 Tallinn

×