Loader

Intellektuaalomandiõigus

See veebileht ja kõik selles sisalduvad materjalid, mis kuuluvad meile või meil on litsents nende kasutamiseks, on kaitstud intellektuaalomandiõigusega, sealhulgas autoriõigusega. Materjalide hulka kuuluvad muuhulgas ka veebilehe disain, kujundus, pildid, välimus, graafika, dokumendid, aga ka muu sisu nagu tootekirjeldused, hinnakirjad, tehnilised suunised, spetsifikatsioonid ja muud tekstid. Sa ei või kopeerida, levitada, avaldada ega mingil muul viisil teha selle veebilehe materjale saadavaks kellelegi teisele kommertseesmärkidel ilma meie kirjaliku nõusolekuta.

×